Over ons

Humanitas biedt al jaren hulp- en dienstverlening op allerlei levensterreinen aan mensen die persoonlijk of maatschappelijk “in de knel” zijn gekomen. Deze steun wordt gegeven door vrijwilligers die een luisterend oor bieden in één op één contacten van mens tot mens.

In het chatproject is onderzocht of dergelijke ondersteuning ook via internet geboden kan worden. Internet biedt niet alleen een groot publiek (in 2010 heeft meer dan 92% van alle personen in Nederland een internetverbinding thuis) maar ook een hele laagdrempelige manier om mensen te bereiken. Het blijkt dat veel mensen zich veilig voelen om zeer persoonlijke verhalen met vrijwilligers te delen.

Wat doet het chatproject?
Humanitas Chat geeft online ondersteuning door middel van kortdurende één-op-één chatgesprekken van mens tot mens. De ondersteuning gebeurt vanuit gelijkwaardigheid en is er op gericht mensen te helpen zichzelf te helpen. Dit gebeurt door goed te luisteren, door te vragen, mee te denken en mee te leven. De gesprekken zijn gratis en anoniem.Vanaf 1 november 2010 is het voor deelnemers ook mogelijk om langdurig contact aan te gaan met een vrijwilliger. Binnen dit E – Maatjes project wordt een koppeling gemaakt tussen een vrijwilliger en deelnemer van ongeveer een jaar. Gekoppelde deelnemers en vrijwilligers hebben wekelijks anoniem chatcontact met elkaar.
Voor wie is het?
Voor alle mensen in sociaal isolement (6% van de Nederlandse bevolking) en voor iedereen die ergens over wil praten waar hij of zij in zijn eigen omgeving niet mee terecht kan.
Wie doen het?
Vrijwilligers van Humanitas zijn beschikbaar voor contact via de website www.hetluisterendoog.nl. Alle vrijwilligers zijn getraind en worden ondersteund door vrijwilligerscoördinatoren. Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen van 18 tot 83 jaar met verschillende achtergronden; student, huisvrouw, callcenter manager, winkelier, medewerker van een verzekeringsmaatschappij. Ze komen uit het hele land, van Groningen tot Zierikzee en van Eindhoven tot Medemblik.
Wanneer begon het?
Februari 2006 ging de website online. De eerste maand waren er 12 vrijwilligers en 24 chatgesprekken. In 2013 worden er maandelijks meer dan 600 gesprekken gevoerd (7.100 per jaar) door meer dan 100 vrijwilligers.
Wie zijn de bezoekers van de chat?
De meeste deelnemers zijn vrouwen (75%), onder de 35 jaar (72%). Ze praten over eenzaamheid, alleen zijn, sombere gevoelens, relaties (met partner, ouder of kinderen),  psychische problemen (depressie, eetstoornissen, automutilatie), verdriet, rouw, geweld, identiteit of gezondheid. Eigenlijk over alles wat moeilijk bespreekbaar is in de eigen omgeving.
Is het zinvol?
85% van de deelnemers geeft aan een goed gesprek gehad te hebben. 80% van de deelnemers geeft aan dat ze daadwerkelijk iets aan het gesprek hebben gehad.
Vrijwilligers met een beperking
Er werken relatief veel vrijwilligers met een lichamelijke beperking bij Humanitas Chat. Dat is namelijk geen probleem voor zinvol vrijwilligerswerk vanuit huis (doof of slecht ter been zijn is geen bezwaar). Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een n online training (e-learning). Vrijwilligers kunnen deze training volledig vanuit huis volgen.

Enkele vrijwilligers chatten vanuit het buitenland; Duitsland, Portugal, Zweden, Engeland, Nieuw-Zeeland en Kazachstan.

Openingstijden:

Vrijwilligers zijn 365 dagen per jaar online bereikbaar:Maandag t/m zaterdag van 14.00 uur tot 23.00 uur & zondag van 11.00 tot 23.00 uur.

 

Over Humanitas
De vereniging Humanitas is sinds 1945 een betrouwbare partner voor mensen die het even niet meer in hun eentje kunnen redden in de samenleving. Jaarlijks zetten 13.000 gemotiveerde, deskundige vrijwilligers zich in om jaarlijks ruim 52.000 mensen via meer dan 700 activiteiten op het gebied van welzijn, wonen en zorg te ondersteunen. Wij zijn een organisatie met een humanistische grondslag. Dit komt onder meer tot uiting in de Humanitas-waarden: gelijkwaardigheid, het nemen van de eigen verantwoordelijkheid, het herstel van de regie over het eigen leven en innovatie van onze ondersteuning.
Geschiedenis
Humanitas chat sinds februari 2006 met mensen in isolement. Dat is inderdaad een brede omschrijving van de doelgroep. Waar het om gaat is dat iedereen die zich in een situatie van isolement bevindt, met welke achtergrond dan ook, kan chatten met een vrijwilliger van Humanitas. We willen geen mensen uitsluiten door de doelgroep heel nauw te definiëren. We willen ook graag weten wie er gebruik maakt van deze vorm van ondersteuning.

Het in District Oost (Overijssel en Gelderland) als proef gestarte Chatproject van Humanitas “Het Luisterend Oog”, beleefde in 2008 haar eerste jaar als Landelijk Chatproject. Naast de continuering van de vrijwilligersgroep in District Oost van Humanitas werd er een start gemaakt met de uitbreiding van het project naar de andere districten van Humanitas.

De eerste uitbreiding van het Chatproject kreeg in 2008 gestalte in District Zuidwest (Zuid-Holland en Zeeland). In 2009 werd het project verder uitgebreid naar District Noordwest (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht). Eind 2010 zijn er ruim 75 vrijwilligers actief in het hele land.

Het eerste jaar als landelijk project (2008) zorgde ook voor een stijging in het aantal chatgesprekken. In totaal werden er door de vrijwilligers 2.100 chatgesprekken gevoerd. Dat is een stijging van 23% tov 2007 en daarmee werd de doelstelling van 1.500 gesprekken ruimschoots gehaald. In 2009 waren er 3.000 gesprekken en in 2010 verwachten we rond de 4.000 chatgesprekken.

Verder is er in 2008 een start gemaakt met e-learning, waardoor mensen met een lichamelijke beperking binnenkort óók via internet thuis getraind kunnen worden voor dit vrijwilligerswerk. In oktober 2010 is de eerste e-learning training begonnen en in 2011 wordt dit verder uitgebreid.

Door de groei van het chatproject wordt de bereikbaarheid steeds groter. Van 21 uur per week in 2008 tot 39 uur in maart 2009, 45 uur in 2010 en 67 uur per week vanaf 1 november 2014!

In november 2010 is het e-maatjes project gestart. Mensen die dat willen kunnen nu voor een wat langere tijd gekoppeld worden aan een vaste vrijwilliger met wie ze wekelijks een chatgesprek voeren.

In 2011 startte Humanitas en Yarden samen een nieuwe site speciaal voor mensen met een verlieservaring: www.pratenoververlies.nl. Verlies en rouw worden door veel mensen gekoppeld aan de dood van een dierbare. Eveneens is ook het verliezen van een huwelijk, vriendschap, baan of gezondheid een vorm van rouw. Hier kan iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, op een eenvoudige manier steun krijgen van een getrainde en ervaringsdeskundige vrijwilliger. Chatten via www.pratenoververlies.nl kan dagelijks, van 19.00 uur tot 22.00 uur.

In 2013 werd chat verder uitgezet in de afdelingen van Humanitas. De afdelingen Lelystad en Groningen zijn als eerste met eigen vrijwilligersgroepen aan de slag, gevolgd door de afdelingen Amsterdam en Gorinchem in 2014.

Toekomst

Humanitas wil online communicatie toegankelijk maken voor alle deelnemers en vrijwilligers in de vereniging. De komende jaren worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht en starten er nieuwe projecten, zoals de blended vorm van ondersteuning bij Humanitas Tandem Hengelo. Hier hebben vrijwilligers en deelnemers naast face 2 face contact ook vaak ondersteunend contact via chat of berichten. In steeds meer activiteiten van Humanitas zullen er, naast life ontmoetingen, ook gesprekken van mens tot mens online mogelijk zijn.

Contact: 020 – 523 11 00 (vraag naar de projectleider Ton Vollinga) of  t.vollinga@humanitas.nl